Posts Tagged ‘obetný stôl’

Návrh oltáru

Mobiliár r.k. kostola Zvestovania Pána v obci Nová Lesná je značne nesúrodý. Vzhľadom na blížiacu sa rekonštrukciu vykurovania ako aj viacerých interiérových zmien sa tu ponúka prirodzená šanca na jeho zjednotenie. Jedinou zachovanou a najcennejšou pamiatkou v interiéri je kamenná renesančná krstiteľnica.
Návrh nového obetného stola korešponduje práve z týchto tvarov a materiálov.

Oltár – stôl Pána (obetný stôl) je stredom eucharistickej slávnosti. V kostoloch sú len pevné oltáre s doskou (menza) z prírodného kameňa a s dolnou časťou (stipes) z ľubovoľného dôstojného a trvanlivého materiálu.

oltár,-e; obetný stôl, vyvýšené miesto k bohoslužobným úkonom, bohoslužobný stôl

oltár
oltár
oltár

Posted: Jún 8th, 2006
Categories: Oltár
Tags: ,
Comments: 2 Comments.