Nominácie…

554-small
Fotografia z odovzdávania Ceny ARCH 5.11.2009 v Galérii Cvernovka v Bratislave.

Po dlhom čase tu jednoducho musím napísať krátky oznam. Od posledného príspevku ubehli viac ako tri roky! Kostol je dokončený (až na pár detailov) a stretáva sa s kladným ohlasom u odbornej verejnosti. Bol nominovaný na Cenu ARCH, Kultúrnu pamiatku roka, Cenu Dušana Jurkoviča a tiež reprezentoval ako nominácia na medzinárovnej súťaži Piranesi Awards v Slovinsku.
Postupne sa vynasnažím tu doplniť fotografie z jednotlivých udalostí na čo nebolo doteraz dostatok času…

Posted: December 10th, 2009
Categories: Akcie
Tags:
Comments: No Comments.

Hviezdy predsa budú!

Nový sádrokartónový podľad mali pôvodne zdobiť malé hviezdy zo žltého kovu. Tento návrh bol ale Krajským pamiatkovým úradom Prešov zamietnutý s dôvodu jeho neopodstatnenosti. Pri odstraňovaní novodobého dreveného kazetového podhľadu sme dňa 2.8. objavili pozostatky predchádzajúcej omietky na rákosovom podbití (pravdepodobne zo začiatku 20.s), na ktorej bol preukázateľne vápenný náter s belasím farebným náterom. Čo je ale dôležitejšie, našli sme na ňom fragment zlatej maľovanej 8-cípej hviezdy!
Nález bol zaevidovaný a spísaný pracovníkom Krajského pamiatkového úradu Prešov a po menších úpravách bude nový návrh znovu predložený na schválenie.

stará stropná omietka
stará stropná omietka
stará stropná omietka
stará stropná omietka
stará stropná omietka

Posted: August 3rd, 2006
Categories: Podhľad
Tags:
Comments: No Comments.

Aktuálne fotografie z prác

P8029754
Najnovšie fotografie (ale aj tie staršie) z priebehu prác na kostole si môžete prezerať na stránke s názvom Aktuálne foto. Odkaz nájdete pod hlavným menu. Neprevidelne tu budú pribúdať tie najnovšie fotografie, aby ste mali prehľad ako postupujú práce pri rekonštrukcii interiéru kostola.

Posted: August 2nd, 2006
Categories: Kostol
Tags:
Comments: No Comments.

Archeologický prieskum

Z dôvodu realizácie nového základového založenia empory, vykonal PhDr. Peter Roth, PhD. (zamestnanec Podtatranského múzea v Poprade) sondážny archeologický výskum. Na základe tohto výskumu boli zistené pôvodné úrovne dlážok a ich neskoršie úpravy.

archeologický prieskum
archeologický prieskum
archeologický prieskum
archeologický prieskum
archeologický prieskum
archeologický prieskum
archeologický prieskum

Posted: August 2nd, 2006
Categories: Kostol
Tags:
Comments: No Comments.

Empora a podhľad

chór (cirk., archit.) priestranstvo pre spevákov a hudobníkov v závere chrámu, vyvýšený priestor pre varhany

Súčasný stav empory v našom kostole je nevyhovujúci z viacerých dôvodov. Jednak estetických ale hlavne priestorových. Vzhľadom na to, že sa plánuje výmena podlahy, máme príležitosť upraviť chór. Odstránili sme podlahu pod starým chórom a teraz môžu byť vykopané nové základy pre pätky stĺpov a pod nové schodište. Ak by sme tento krok neurobili teraz, v budúcnosti by to nebolo možné, nakoľko v podlahe budú kurenárske rozvody.
S podobných dôvodov riešime aj strop – podhľad. Na starej podlahe bude postavené prenosné lešenie pomocou ktorého sa na súčasný podhľad prichytí nový.
V prípade, že by sme to neurobili teraz, tak by sme riskovali v budúcnosti poškodenie novej podlahy.
Z týchto dôvodov si myslíme, že práce na novej empore a podhľade by bolo správne urobiť skôr, ako novú podlahu.

empora
empora
empora
empora
empora
empora
empora
empora
empora
empora

Posted: Júl 23rd, 2006
Categories: Empora
Tags:
Comments: No Comments.

Sedes

sedes (z lat. sedere – sedieť, „sedes” – sedadlo, kreslo, miesto na sedenie celebranta a posluhujúcich) je teda miestom, odkiaľ celebrant riadi bohoslužbu slova.

Sedes by mal byť umiestnený tak, aby celebrant na ňom sediaci bol dobre viditeľný celému liturgickému zhromaždeniu a aby ho bolo zreteľne počuť. Preto by sa mal umiestniť na najvyššom mieste presbytéria, za obetným stolom.

Podoba dnešného sedesu má byť jednoduchá, ale predsa odlišná od ostatných sedadiel miništrantov.

sedes
sedes
sedes
sedes
sedes
sedes

Posted: Júl 23rd, 2006
Categories: Sedes
Tags:
Comments: No Comments.

Výkopové práce

Dňa 30. 6. 2006 sme začali s výkopovými prácami za prítomnosti archeológa PhDr. Petra Rotha, PhD. Všetky práce boli realizované firmou KRYPTON s.r.o., v celkovom objeme 800.000,- Sk. Tieto práce boli prevedené ako sponzorský dar firmy KRYPTON s.r.o. a jej majteľa Júliusa Bartscha.

výkopové práce
výkopové práce
výkopové práce
výkopové práce
výkopové práce
výkopové práce
výkopové práce
výkopové práce

Posted: Júl 6th, 2006
Categories: Kúrenie
Tags: , ,
Comments: No Comments.

Krstiteľnica

Kamenná krstiteľnica, zapísaná v zozname kultúrnych pamiatok. Je jedinou zachovanou a najcennejšou pamiatkou v interiéri.
Slúži ako zdroj inšpirácie pri navrhovaní nového mobiliáru v interiéri kostola.

krstitelnica
krstitelnica
krstitelnica
krstitelnica

Posted: Jún 25th, 2006
Categories: Kostol
Tags:
Comments: No Comments.

Odstránenie benátskej dlažby

Dňa 17. 6. 2006 bola odstránená benátska dlažba vo vstupných priestoroch kostola.

sokel
sokel
sokel
sokel
sokel

Posted: Jún 25th, 2006
Categories: Sokel
Tags:
Comments: No Comments.

Návrh vchodových dverí

Na tejto stránke uvidíte v krátkej dobe návrh vchodových dverí…

Posted: Jún 8th, 2006
Categories: Vchodové dvere
Tags:
Comments: No Comments.